Từ khóa: Tâm thần phân liệt Khối u

Những người có khả năng chữa bệnh ung thư

Những người có khả năng chữa bệnh ung thư Những người có khả năng chữa bệnh ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy có người sau khi bị bệnh ung thư lại mắc thêm chứng tâm thần phân liệt. Điều này có thể xem là tồi tệ. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận những người mắc ung thư mà không bị tâm thần phân liệt, sau một thời gian điều trị đã ...