Từ khóa: sản xuất không hợp vệ sinh

Từ sản xuất đến phân phối nước đá bẩn

Từ sản xuất đến phân phối nước đá bẩn Từ sản xuất đến phân phối nước đá bẩn

Hiện đầu ra của những cơ sở sản xuất nước đá ở TP HCM là các nhà hàng, quán ăn..., nhiều hơn hẳn so với bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng. Nhiều nơi thu mua nước đá vẫn chú trọng giá rẻ, phục vụ nhanh hơn là chú ý các quy tắc về ...