Từ khóa: nước đá đảm bảo vệ sinh

Đáng sợ với nước đá bẩn

Đáng sợ với nước đá bẩn Đáng sợ với nước đá bẩn

Trong lúc cơ quan quản lý cho rằng các quy định đối với nước đá thực phẩm đã có 5 năm nhưng chưa áp dụng là quá chậm thì nhiều cơ sở sản xuất lại cho rằng “không khả thi” và nếu áp dụng sẽ “dẹp tiệm” mà không hề đề cập sức khỏe người ...