Từ khóa: nước đá cây

Qui trình sản xuất nước đá cây

Qui trình sản xuất nước đá cây Qui trình sản xuất nước đá cây

Để sản xuất đá cây sạch, các cơ sở xây dựng một hệ thống làm lạnh các khuôn chứa nước hình lập phương lớn. Khi đông đặc thành nước đá, các khuôn nước đá sẽ được kéo lên, nhúng và xối nước để các thanh nước đá to lớn trôi ra khỏi khuôn. Mỗi khối nước đá ...

Nước đá cây và máy móc hiện đại

Nước đá cây và máy móc hiện đại Nước đá cây và máy móc hiện đại

Nước đá cây sử dụng tốt trong các lĩnh vực 1. Bảo quản thủy sản tươi sống, sử dụng trong siêu thị để bảo quản thực phẩm đông lạnh 2. Làm mát và tươi bê tông xây dựng trong quá trình vận chuyển 3. Chế biến thực phẩm đông lạnh 4. Sử dụng cho ngành đánh cá ngoài khơi ...

Sản phẩm nước đá cây

Sản phẩm nước đá cây Sản phẩm nước đá cây

Thường phải mất từ 14h-18h để một cây nước đá có thể đông cứng lại và mang ra khỏi hầm đá cây. Sản xuất nước đá cây phải qua một quy trình làm lạnh sử dụng máy nén, dàn ngưng xối tưới (hay gọi là dàn nóng), dàn lạnh (bằng ống đồng) để làm lạnh ...