Qui trình sản xuất nước đá cây

Qui trình sản xuất nước đá cây

Để sản xuất đá cây sạch, các cơ sở xây dựng một hệ thống làm lạnh các khuôn chứa nước hình lập phương lớn.

Khi đông đặc thành nước đá, các khuôn nước đá sẽ được kéo lên, nhúng và xối nước để các thanh nước đá to lớn trôi ra khỏi khuôn.

Mỗi khối nước đá thành phẩm có thể nặng đến 50kg hoặc nhiều hơn.

Một hệ thống làm lạnh các khuôn nước đá to lớn được đặt trong một thùng chứa các khuôn

Sau khi được làm lạnh, các khuôn chứa nước ban đầu sẽ đông đặc lại thành những khuôn nước đá

Các khuôn nước đá nằm trong một hệ thống làm lạnh của máy làm nước đá, với hầm chứa nước muối chảy bên dưới các khuôn làm nước trong khuôn đông lạnh thành nước đá.